از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

در مشق اول کارگاه ساخت مهارت ما به دنبال آموزش سختکوشی هوشمندانه و مهارت تداوم به شرکت کنندگان بودیم و در همین راستا از عرفان فکری دعوت کردیم. هر مشق از این دفتر برگی است از ناشنیده‌هایی که شاید خیلی قبل‌تر باید آن‌ها را می‌شنیدیم....

بیشتر
مهارت چیست؟

مهارت چیست؟

بارها مهارت را شنیده و در جمله‌های روزمره از آن استفاده می‌کنیم. مهارت از آن دست کلماتی است که شاید به ازای هر انسان، یک تعریف متفاوت از آن موجود باشد. توانایی درست کردن یک املت خوب و هنر بداهه نوازی پیانو در ارکستری معروف، هر دوی آن‌ها برای ما مهارت تلقی می‌شود. تعاریفی که هر شخص از مهارت دارد شاید علمی نباشد اما کاربردی و در جایگاه فکری درستی است....

بیشتر