مهارت در کسب و کار

مهارت در کسب و کار

کسب و کار و وارد شدن به آن وابسته به مهارت است. مهارت‌ها دسته بندی‌های متفاوتی دارند اما کارفرمایان طی پروسه استخدام و مصاحبه در پی دو مجموعه مهارت‌های سخت و نرم می‌گردند. مهارت‌های نرم و سخت در کنار یکدیگر کمک می‌کنند که یک شخص در کسب و کار مورد نظر خود موفق باشد....

بیشتر
مهارت چیست؟

مهارت چیست؟

بارها مهارت را شنیده و در جمله‌های روزمره از آن استفاده می‌کنیم. مهارت از آن دست کلماتی است که شاید به ازای هر انسان، یک تعریف متفاوت از آن موجود باشد. توانایی درست کردن یک املت خوب و هنر بداهه نوازی پیانو در ارکستری معروف، هر دوی آن‌ها برای ما مهارت تلقی می‌شود. تعاریفی که هر شخص از مهارت دارد شاید علمی نباشد اما کاربردی و در جایگاه فکری درستی است....

بیشتر