از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

در مشق اول کارگاه ساخت مهارت ما به دنبال آموزش سختکوشی هوشمندانه و مهارت تداوم به شرکت کنندگان بودیم و در همین راستا از عرفان فکری دعوت کردیم. هر مشق از این دفتر برگی است از ناشنیده‌هایی که شاید خیلی قبل‌تر باید آن‌ها را می‌شنیدیم....

بیشتر
مهارت در کسب و کار

مهارت در کسب و کار

کسب و کار و وارد شدن به آن وابسته به مهارت است. مهارت‌ها دسته بندی‌های متفاوتی دارند اما کارفرمایان طی پروسه استخدام و مصاحبه در پی دو مجموعه مهارت‌های سخت و نرم می‌گردند. مهارت‌های نرم و سخت در کنار یکدیگر کمک می‌کنند که یک شخص در کسب و کار مورد نظر خود موفق باشد....

بیشتر
مهارت در انسان

مهارت در انسان

حال که با ساختار مهارت آشنا شدیم، وقت آن رسیده که از بعدی به مهارت نگاه کنیم که به آن کمتر پرداخت شده است. برای درک درست معنی مهارت ما نمی‌توانیم به تعاریف علوم انسانی و نظریه‌های موجود اکتفا کنیم. زیرا جسم و روان انسان بیشتر از آنچه که فکرش ر